Światowy Dzień Zespołu Downa.

Dzisiaj 21 marca, mamy pierwszy dzień wiosny,???? jest to także Światowy Dzień Zespołu Downa. ❤

Zwróćmy szczególną uwagę na osoby z zespołem Downa i ich problemy. Taki dzień ma na celu zwiększyć świadomość o chorobie i poszerzyć tolerancję w stosunku do chorych .❤

Zespół Downa (lub trisomia 21) to stan, w którym dana osoba ma dodatkowy

chromosom.

Chromosomy to „pakiety” genów w organizmie. Określają, jak kształtuje się i funkcjonuje organizm dziecka w miarę jego wzrostu.

Około 1 na 800 dzieci rodzi się z zespołem Downa, który zwykle powoduje różny stopień niepełnosprawności intelektualnej i fizycznej oraz powiązane problemy zdrowotne.

21 marca wybierz skarpetki kolorowe, które zostaną zauważone ????????. Są one symbolem wsparcia i akceptacji osób z Zespołem Downa i ich Rodzin. ????????????.