Partnerzy


Zróbmy coś razem


Współpracujemy z organizacjami państwowymi, pozarządowymi oraz różnymi partnerami. Przyjacielskie podejście służy osiągnięciu wspólnych celów i korzyści dla społeczeństwa. Pozwala zwiększyć zakres naszej działalności oraz lepsze spełnianie swojej misji na rzecz dobra lokalnego społeczeństwa.

Jeżeli masz dobry pomysł i poszukujesz pomocy w jego realizacji, prowadzona przez Ciebie inicjatywa wymaga wsparcia, chcesz nawiązać z nami długofalową współpracę serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Współpracujemy z:

 • PCPR w Wieliczce;
 • OWiT Kraków;
 • GOPS w Łapanowie,
 • GOPS w Gdowie,
 • WTZ w Podolanach;
 • ŚDS w Zagórzanach;
 • Bank Żywności w Krakowie;
 • Rabatka Cafe;
 • Dzieło Pomocy św. Ojca Pio;
 • Hospicjum Św. Łazarza;
 • Fundacja im. Brata Alberta;
 • Fundacja Najpierw Mieszkanie;
 • Wspólnota Burego Misia;
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wieliczce;
 • Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Jaroszówce;
 • Szkoła Podstawowa Im. Janiny Porazińskiej w Szczytnikach;
 • Szkoła Podstawowa im. Bł. O. Narcyza Jana Turchana w Trąbkach;
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny im. św Jana Pawła II w Łazach;
 • Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Kłaju;
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kamionnej;
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Dobrej;