O Fundacji

Witamy na stronie internetowej
Fundacji Chomik – Ku Dobremu
Cieszymy się, że do nas trafiliście.
Znajdziecie tutaj wszelkie informacje dotyczące naszej działalności,
wartości które są dla nas ważne i celów jakie sobie stawiamy.
Na początek poznajcie nas lepiej 😀

Ty pytasz — my odpowiadamy

Fundacja Chomik – Ku Dobremu została powołana w 2019 roku przez pana Marka Świeżego, właściciela firmy CHOMIK M. Świeży Spółka Jawna.

Firma CHOMIK od momentu swojego powstania w roku 1993, mocno angażuje się w życie lokalnej społeczności. Jej  zaangażowanie społeczne  budowane jest zwłaszcza  w oparciu o najbliższe otoczenie, z którym firma jest  nierozerwalnie związana dzięki swojej historii i swoim  pracownikom. Wraz ze stałym rozwojem przedsiębiorstwa, którego dynamika wzrosła zwłaszcza w ostatniej dekadzie, wzrastała także chęć do zaangażowania się w realizację celów dobroczynnych. Zwiększał się również zasób środków możliwych do przekazania na działalność pożytku publicznego.

Najważniejszą przyczyną powołania Fundacji była chęć przełożenia sukcesu ekonomicznego przedsiębiorstwa na korzyści społeczne. U podstaw takiego założenia leży chrześcijańska etyka biznesu, która od początku istnienia firmy jest ważną podstawą działań jej Zarządu.

Fundacja Chomik – Ku Dobremu jest fundacją korporacyjną, materialną podstawą i zapleczem  naszych działań jest wsparcie udzielane przez firmę CHOMIK

Pierwszy okres naszej działalności poświęciliśmy na rozwój naszych kompetencji, poznanie osób potencjalnie potrzebujących pomocy w naszej okolicy i ich potrzeb. Pogłębialiśmy relacje z innymi organizacjami i poszukiwaliśmy możliwości współpracy na polu  działalności charytatywnej.

Rozwój organizacyjny Fundacji i kompetencji osób ją współtworzących to oczywiście nie wszystko. Nasze działania w drugiej połowie roku 2019 oraz na początku roku 2020 skupialiśmy na wsparciu osób potrzebujących  i społecznie użytecznych inicjatyw w naszej, lokalnej społeczności. Więcej informacji o naszych działaniach znajdziecie w sekcji Aktualności

Mamy nadzieję, że nasze zaangażowanie i wysiłek poświęcony przygotowaniu podstaw naszych działań, będzie swoistą rozgrzewką przed długą drogą, w którą wspólnie wyruszamy.

Cel tej wędrówki wyraża nasze logo i hasło które nam przyświeca. Ruszamy razem KU DOBREMU Chcemy uczestniczyć w tej podróży razem z naszymi podopiecznymi, darczyńcami i wszystkimi, dla których, podobnie jak dla nas, ważne  jest konsekwentne poszerzanie przestrzeni dobra wokół. Nawet drobny gest wsparcia potrafi zdziałać wiele, przysparza też nadziei, że WSZYSTKO CO DOBRE JEST PRZED NAMI

Śledźcie nasze działania, dołączcie do nas! Okazji by wspólnie zrobić coś wartościowego na pewno nie zabraknie!

Misją naszej Fundacji jest niesienie pomocy jak najszerszej grupie osób potrzebujących.

Bliskie jest nam personalistyczne podejście do osoby ludzkiej jako bytu składającego się nie tylko z płaszczyzny fizycznej i psychicznej lecz także pierwiastka duchowego. Staramy się, by nasza pomoc ludziom w potrzebie objąć mogła wszystkie te sfery.

Człowiek, jego godność, niepowtarzalność i wyjątkowość, są dla nas punktem wyjścia we wszystkich naszych działaniach. Wyznając  zasadę, że każdy człowiek ma prawo do życia, zdrowia, wolności, szacunku, decydowania o własnym losie, równości szans, rozwoju zawodowego, osobistego szczęścia oraz realizacji swoich marzeń, zauważamy, że osoby cierpiące i pokrzywdzone potrzebują pomocnej dłoni i wsparcia ze strony innych.

Do najważniejszych naszych wartości należą: rodzina, edukacja i kapitał społeczny.

Naszą pomoc chcemy kierować właśnie ku rodzinom, które z powodu choroby, niepełnosprawności, zdarzeń losowych czy innych przeszkód znalazły się w trudnej sytuacji. Poza zaspokajaniem podstawowych potrzeb związanych ze zdrowiem czy warunkami bytowymi bardzo zależy nam na edukacyjnym wsparciu  dzieci i młodzieży. To one będę budować przyszłość, chcemy by miały ku temu odpowiednie narzędzia.

Niemniej ważną sferą naszych działań jest budowanie  kapitału społecznego, czyli zaufania do innych osób i zaangażowania  w życie społeczeństwa. Kształtowanie kapitału społecznego wymaga doskonalenia jakości stosunków międzyludzkich, umiejętności współpracy i budowania wzajemnego zaufania. Fundacja wiele ze swych działań kieruje do instytucji, organizacji pozarządowych i grup wolontariuszy. Wierzymy, że wspólnymi siłami możemy zdziałać więcej, pomnożyć kapitał możliwości, którymi dysponujemy.

Szczegółowe informacje o celach, formach działania i strukturze  Fundacji znajdziecie w naszym Statucie

Zarząd Fundacji:
Janina Świeży – Prezes Zarządu Fundacji
Łukasz Grabowski – Wiceprezes Zarządu
Julia Świeży – Członek Zarządu
Anna Świeży Członek Zarządu
Katarzyna Szymoniak – Członek Zarządu

Fundator:
Marek Świeży
Właściciel firmy CHOMIK M. Świeży s.j.
Członkowie Rady Fundacji:
Maria Szczawińska
Piotr Bogacki
Sławomir Skowronek 

Pracownicy:
Marta Gaj
Pracownik ds. kontaktu z podopiecznymi

 

 

Jeśli na naszej stronie nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie, chciałbyś zwrócić się o pomoc do Fundacji lub nawiązać z nami współpracę, serdecznie zapraszamy do kontaktu! Wszystkie szczegóły znajdziesz TUTAJ

Opowiedz o nas: