Fundacja – Ku Dobremu

Wyruszamy w drogę – ku dobremu

Misja Fundacji


Fundacja Chomik – Ku Dobremu stara się służyć innym. Jest źródłem wsparcia, gdzie Podopieczni znajdują pomoc i zrozumienie. Fundacja dąży do poprawy jakości życia naszych Podopiecznych, wyciągamy do Nich pomocną dłoń w różnych formach pomocy i inicjatywach. Wspieramy osoby przewlekle chore, niepełnosprawne oraz rodziny będące w ciężkiej sytuacji, spowodowanej różnym splotem wydarzeń w ich życiu. Wspieramy również osoby samotne, ubogie. Utrzymujemy kontakt z Rodzinami, w których pojawiają się problemy wychowawcze o różnym podłożu i razem z nimi oraz ze specjalistami szukamy wyjścia z tych zawirowań.

Naszą misją jest nie tylko niesienie pomocy jak najszerszej grupie osób potrzebujących oraz ulgi w trudnym zmaganiu się z chorobą. Wsparciem chcemy otoczyć całe Rodziny, gdyż wiemy, że problem choroby jednego z jej członków w różnym stopniu dotyczy wszystkich domowników.

Utrzymujemy bliski kontakt z naszymi podopiecznymi, by towarzyszyć im w chwilach radości i wspierać gdy pojawiają się trudności. Budujemy wzajemne relacje, które pomagają tworzyć klimat do współdziałania i budowania poczucia wspólnoty. Będąc blisko lepiej wsłuchujemy się w obecne potrzeby i przewidujemy przyszłe wyzwania.

Budowa Centrum Rehabilitacji


Aktualności


Kontakt


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Adres

Fundacja Chomik – Ku Dobremu
Gdów 1355
32 – 420 Gdów 1355

Dane rejestrowe

KRS: 0000794517
NIP: 6832106189