Dokąd zmierzamy?


Cel wędrówki


Pierwszy okres naszej działalności poświęciliśmy na rozwój naszych kompetencji, poznanie osób potencjalnie potrzebujących wsparcia w naszej okolicy. Pogłębialiśmy relacje z innymi organizacjami i poszukiwaliśmy możliwości współpracy na polu działalności charytatywnej.

Mamy nadzieję, że zaangażowanie i wysiłek jaki wkładamy w działania i funkcjonowanie Fundacji przyniosą namacalne korzyści i pozwolą Fundacji kontynuować misję na rzecz pozytywnych zmian społecznych.

Cel tej wędrówki wyraża nasze logo i hasło które nam przyświeca. Ruszamy razem KU DOBREMU. Chcemy uczestniczyć w tej podróży razem z naszymi Podopiecznymi, Darczyńcami i wszystkimi, dla których, podobnie jak dla nas, ważne jest konsekwentne poszerzanie przestrzeni dobra wokół. Nawet drobny gest wsparcia potrafi zdziałać wiele, przysparza też nadziei, że WSZYSTKO CO DOBRE JEST PRZED NAMI.

Misją Fundacji jest niesienie pomocy jak najszerszej grupie osób potrzebujących. Człowiek i jego godność są punktem wyjścia we wszystkich polach naszych działań. Wyznając zasadę, że każdy człowiek ma prawo do godnego życia, wiemy, że osoby cierpiące i pokrzywdzone potrzebują pomocnej dłoni i wsparcia ze strony innych. Sama świadomość, że jest ktoś obok – jest niezwykle budująca. Z Waszym udziałem staramy się zapewnić naszym Podopiecznym lepsze „jutro”. Wierzymy, że wspólnymi siłami możemy zdziałać więcej, zapraszamy Was do zaangażowania się w naszą misje – zmieniajmy świat na lepszy. Naszą pomoc chcemy kierować ku Rodzinom w trudnej sytuacji. Poza zaspokajaniem podstawowych potrzeb związanych ze zdrowiem czy warunkami bytowymi bardzo zależy nam na edukacyjnym wsparciu dzieci i młodzieży. Wspieramy również kampanie społeczne, edukacyjne. Fundacja wiele ze swych działań kieruje do instytucji, organizacji pozarządowych i grup wolontariuszy. 

Szczegółowe informacje o celach, formach działania i strukturze Fundacji Chomik – Ku Dobremu znajdziecie w naszym statusie.