O nas


Skąd pochodzimy?


Od momentu swojego powstania w roku 1993, firma Chomik mocno angażuje się w życie lokalnej społeczności. Wraz ze stałym rozwojem przedsiębiorstwa, którego dynamika wzrosła zwłaszcza w ostatniej dekadzie, wzrastała także chęć do zaangażowania się w realizację celów dobroczynnych. Zwiększał się również zasób środków możliwych do przekazania na działalność pożytku publicznego.

Najważniejszą przyczyną powołania w 2019 roku Fundacji Chomik – Ku Dobremu przez Zarząd Firmy była chęć przełożenia sukcesu ekonomicznego przedsiębiorstwa na korzyści okolicznych mieszkańców. U podstaw takiego założenia leży chrześcijańska etyka biznesu, która od początku istnienia Firmy jest ważną podstawą działań jej Zarządu.

Fundacja Chomik – Ku Dobremu jest fundacją korporacyjną, materialną podstawą i zapleczem naszych działań jest wsparcie udzielane przez firmę CHOMIK.