Podsumowanie września

Fundacja Chomik Ku Dobremu stale udziela wsparcia finansowego dla podopiecznych w zakresie turnusów, rehabilitacji, sprzętu medycznego jak i również innych pojawiających się potrzeb.

W tym kontekście nie możemy nie wspomnieć o wsparciu dla naszego wyjątkowego podopiecznego Szczepana. Fundacja Chomik Ku Dobremu sfinansowała miesięczny turnus rehabilitacyjny, dzięki któremu zrobił kolejny krok do odzyskania sprawności Szczepan jesteś wielki! Masz moc i zarażasz pozytywna energią! Wszystkich zapraszamy do towarzyszenia Szczepanowi w jego drodze, koniecznie zajrzyjcie na Powrót Szczepana.

We wrześniu Fundacja udzieliła wsparcia rzeczowego Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Kłaju. Placówka prowadzona przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej wypełnia piękną misję pomocy dla młodzieży w rozwiązywaniu problemów rodzinnych i wspiera podopiecznych w powrocie do najbliższych. Cieszymy się z nawiązania nowych kontaktów i tego, że jesteście!

Nawiązaliśmy nowe kontakty zarówno z osobami potrzebującymi wsparcia jak i z innymi organizacjami pomocowymi. Dziękujemy za wszystkie spotkania, rozmowy i pozytywną energię, dzięki której każdego dnia jesteśmy zmotywowani i uśmiechnięci!

Każdy z naszych podopiecznych jest dla nas wyjątkowy i ważny a indywidualne podejście to klucz do wartościowej współpracy i realnej pomocy. Jeżeli zachodzi taka potrzeba naszych podopiecznych wspieramy także w załatwianiu spraw urzędowych, towarzyszymy podczas wizyt lekarskich. Staramy się udzielać wsparcia nie tylko w formie materialnej ale również wspierać ich naszą obecnością, także w trudniejszych chwilach.

Poza tym regularnie spotykamy się w ramach Zarządu, omawiamy bieżące sprawy, dzielimy się pomysłami i wspólnie rozwijamy się Ku Dobremu!

Opowiedz o nas: