Podsumowanie października

Kolejny miesiąc za nami a więc czas na podsumowanie października!

Zobaczcie co działo się w Fundacji Chomik Ku Dobremu w minionym miesiącu!

  • Kierując się indywidualnym podejściem do każdego z naszych podopiecznych, postanowiliśmy rozpocząć październik od odwiedzin naszych trzech wyjątkowych chłopców. Miłosz, Leoś i Patryk to podopieczni Fundacji Chomik Ku Dobremu, których łączy to, że już od pierwszych chwil życia musieli o nie bardzo mocno walczyć. Jesteśmy pełni podziwu, że mimo wielu trudnych momentów nie poddali się ani na chwilę! Spotkanie, wspólna rozmowa są dla nas bardzo cenne, ponieważ dzięki nim możemy lepiej rozeznać potrzeby i na nie reagować. Dziękujemy za te piękne spotkania zarówno chłopcom jak i ich rodzinom!
  • W październiku Fundacja Chomik Ku Dobremu udzieliła wsparcia rzeczowego dla Środowiskowy Dom Samopomocy w Zagórzanach. Placówka ta udziela wsparcia dziennego dla osób zmagających się z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. To miejsce pełne ciepła i otwartości na drugiego człowieka. Przy współpracy z firmą Chomik, przekazaliśmy narzędzia ogrodnicze na rzecz placówki.
  • Nową piękną tradycją w Fundacji Chomik Ku Dobremu stają się spotkania podopiecznych i ich rodzin. W październiku udało nam się zorganizować kolejne. Tym razem w spotkaniu wzięło udział siedmioro podopiecznych wraz z rodzinami. Wspólnie spędzone chwile pełne były uśmiechów, radości i rozmów, a co najważniejsze zrozumienia i empatii.
  • Fundacja Chomik Ku Dobremu stale udziela wsparcia finansowego dla podopiecznych w zakresie turnusów, rehabilitacji, sprzętu medycznego jak i również innych pojawiających się potrzeb.
  • Odpowiadając na potrzeby naszych podopiecznych, wspieramy ich zarówno w załatwianiu spraw urzędowych, towarzyszymy podczas wizyt lekarskich czy też pomagamy przy poszukiwaniu pracy. Chcemy aby każdy z naszych podopiecznych czuł się ważny i potrzebny, dlatego też wsparcie udzielane przez Fundację jest tak zróżnicowane i dopasowane indywidualnie.
  • Poza tym regularnie spotykamy się w ramach Zarządu, omawiamy bieżące sprawy, dzielimy się pomysłami i wspólnie rozwijamy się Ku Dobremu!
  • Nawiązujemy również nowe i cenne kontakty, dzięki którym możemy rozszerzać zakres udzielanego przez nas wsparcia.
Opowiedz o nas: