Wsparcie rzeczowe dla ŚDS Zagórzany

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zagórznach jest placówką pobytu dziennego przeznaczoną dla dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie, dla osób z zaburzeniami psychicznymi jak i również dla osób mających trudności w codziennym funkcjonowaniu społecznym. Placówka zapewnia wsparcie i pomoc w zakresie przezwyciężania problemów dnia codziennego, uczy lepszego funkcjonowania w grupie społecznej. Zapewnia szeroki zakres zajęć terapeutycznych, których celem jest polepszenie rozwoju psychoruchowego uczestników jak i dążenie do jak największej samodzielności. Placówka ta to przede wszystkim miejsce ciepłe i przyjazne, uczestnicy jak i terapeuci tworzą domową atmosferę, która pozwala poczuć się bezpiecznie i dobrze.

Jesienna aura i zbliżająca się wielkimi krokami zima wpłyneła na decyzję uczestników jak i terapeutów o porządkach w ogrodzie otaczającym placówkę. Jednak brakowało narzędzi, aby móc wykonać pracę. Fundacja Chomik – Ku Dobremu udzieliła wsparcia rzeczowego na rzecz placówki w zakresie narzędzi ogrodniczych. Mamy nadzieję, że przekazane przez nas narzędzia ułatwią pracę i bedą służyć jak najdłużej.

Opowiedz o nas: