Wsparcie dla strażaków

29 lipca na ręce Prezesa OSP w Gdowie, Pana Zbigniewa Gumułki, przekazaliśmy zakupiony przez naszą Fundację sprzęt. Są to dwa wysoko wydajnych osuszacze powietrza, wentylator przemysłowy i nagrzewnica elektryczna.

Pomysł przekazania tego rodzaju urządzeń dla strażaków zrodził się po powodzi, która w czerwcu nawiedziła niedaleki Łapanów i okoliczne miejscowości.

Wiele rodzin dotkniętych żywiołem przed przystąpieniem do remontu musiało najpierw usunąć nagromadzoną w ścianach  i podłogach wilgoć. Szybkie rozpoczęcie osuszania jest kluczowe a często pojawiają się trudności z dostępem do profesjonalnego sprzętu.

Postanowiliśmy wyposażyć naszych strażaków w  rozbudowany i profesjonalny zestaw do osuszania by mogli oni, w razie potrzeby, udostępnić  go potrzebującym mieszkańcom z terenu Gminy Gdów, a w przypadku poważniejszych klęsk także gmin i powiatów sąsiednich.

Przekazane wyposażenie zwiększy zakres potencjalnych działań strażaków. Umożliwi wsparcie osób dotkniętych żywiołem także po zakończeniu akcji ratunkowej sensu stricto.

Wiosenne i letnie podtopienia występują w naszych stronach dość często, osuszania wymagają też budynki po akcji gaśniczej. Liczymy, że podarowane przez nas urządzenia okażą się przydatnym wsparciem, choć mamy równocześnie nadzieję, że będą używane jak najrzadziej.

Opowiedz o nas: