Wsparcie dla strażaków

29 lipca na ręce Prezesa OSP w Gdowie, Pana Zbigniewa Gumułki, przekazaliśmy zakupiony przez naszą Fundację sprzęt. Są to dwa wysoko wydajnych osuszacze powietrza, wentylator przemysłowy i nagrzewnica elektryczna.

Pomysł przekazania tego rodzaju urządzeń dla strażaków zrodził się po powodzi, która w czerwcu nawiedziła niedaleki Łapanów i okoliczne miejscowości.
Wiele rodzin dotkniętych żywiołem przed przystąpieniem do remontu musiało najpierw usunąć nagromadzoną w ścianach  i podłogach wilgoć. Szybkie rozpoczęcie osuszania jest kluczowe a często pojawiają się trudności z dostępem do profesjonalnego sprzętu.

Postanowiliśmy wyposażyć naszych strażaków w  rozbudowany i profesjonalny zestaw do osuszania by mogli oni, w razie potrzeby, udostępnić  go potrzebującym mieszkańcom z terenu Gminy Gdów, a w przypadku poważniejszych klęsk także gmin i powiatów sąsiednich.

Przekazane wyposażenie zwiększy zakres potencjalnych działań strażaków. Umożliwi wsparcie osób dotkniętych żywiołem także po zakończeniu akcji ratunkowej sensu stricto.

Wiosenne i letnie podtopienia występują w naszych stronach dość często, osuszania wymagają też budynki po akcji gaśniczej. Liczymy, że podarowane przez nas urządzenia okażą się przydatnym wsparciem, choć mamy równocześnie nadzieję, że będą używane jak najrzadziej.