Wsparcie dla Marcela

O naszym wyjątkowym podopiecznym Marcelu pisaliśmy tutaj. Zachęcamy do zapoznania się z tą piękną historią, pełną cierpienia ale i nadziei, że każde nawet najtrudniejsze chwile nie mogą pozbawić nas chęci życia i doświadczania piękna świata.

Naszych podopiecznych otaczamy indywidualnym wsparciem i reagujemy na pojawiające się potrzeby. Wsparciem dla Marcela było dofinansowanie do nowego specjalistycznego wózka, dzięki któremu jego codzienne funkcjonowanie będzie łatwiejsze.

Opowiedz o nas: