Współpraca z Dziełem Pomocy św. Ojca Pio

Nasza Fundacja oprócz pomocy osobom niepełnosprawnym i potrzebującym, wspiera również organizację pozarządowe niosące pomoc innym.

W naszym facebookowym cyklu razem ku dobremu przedstawiamy kolejno organizację, z którymi mamy przyjemność współpracować. Niewątpliwie wyjątkowym miejscem na mapie Krakowa jest Dzieło Pomocy św. Ojca Pio. Dzieło świadczy pomoc kompleksową (doraźną i specajlistyczną) na rzecz osób doświadczających bezdomności. Warto zaznaczyć, że było to jedno z niewielu miejsc, które na początku pandemii nie ograniczyło udzielania pomocy osobom potrzebującym.

Misją Dzieła jest niesienie wszechstronnego wsparcia osobom znajdującym się w kryzysie bezdomności. W dobie pandemii, gdy wiele organizacji ograniczyło swą działalność, pomoc ta była tym cenniejsza, że Dzieło nie zamknęło swoich drzwi. Pracownicy i wolontariusze mnożyli wysiłki by wesprzeć jak największą grupę potrzebujących.

Naszą współpracę z Dzieło Pomocy św. Ojca Pio rozpoczęliśmy w zeszłym roku, podczas rozwijającej się pandemii, przekazując na rzecz jego podopiecznych sporą partię maseczek chirurgicznych, podobne wsparcie, tym razem w postaci maseczek KN95, przekazaliśmy w maju bieżącego roku.

Ostatnio dzięki współpracy z Chomik Gdów przekazaliśmy również na rzecz prowadzonego przez Dzieło Centrum Integracji Społecznej (CIS) narzędzia warsztatowe i sprzęt ogrodniczy. CIS powstał z myślą o osobach bezdomnych pozostających długotrwale bez pracy i mających trudności w podjęciu zatrudnienia.

Bardzo się cieszymy, że mogliśmy pomóc i dołożyć swoją cegiełkę dla dobra jakim codziennie Dzieło obdarowuje innych!

Opowiedz o nas: