Podsumowanie roku 2022 w Fundacji Chomik Ku Dobremu – video relacja.

Kochani, 🥰

Jaki był rok 2022 dla Was?

Czy udało się Wam zrealizować wszystkie zamierzone plany i działania? 🧐 🤔

Jeżeli nie, to nic straconego … przed nami kolejny nowy rok na podejmowanie prób i starań. 😊

Styczeń, to czas na refleksję, podsumowania oraz na wyznaczanie sobie nowych celów i zamierzeń. Tak jest też w przypadku naszej Fundacji. 🤗 🙂 🙃

Dla nas rok 2022 był piękny i pracowity. ❤ Poznaliśmy niesamowite osoby. 🤩

Grono naszych podopiecznych zwiększyło się o 14 osób. 😍

Łącznie w różnoraki sposób Fundacja wsparła od początku swojego istnienia 56 podopiecznych i ich rodziny.

Pomoc płynąca ze strony Fundacji przybiera rozmaitą formę. W 2022 roku, między innymi:

📌 Sfinansowaliśmy ponad 1300 godzin zajęć rehabilitacyjnych (rehabilitacja domowa i ambulatoryjna) dla 27 Podopiecznych Fundacji;

📌 Dofinansowaliśmy wyjazdy 7 podopiecznych na turnusy rehabilitacyjne;

📌 Zakupiliśmy lub dofinansowaliśmy zakup kilkunastu jednostek sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, m. in.: 6 wózków specjalistycznych, 1 urządzenie wielofunkcyjne typu Baffin Trio, 3 komplety ortez, 2 protezy podudzia, system podnośników sufitowych, bieżnię do ćwiczeń;

📌 Finansowaliśmy koszty konsultacji specjalistycznych, wizyt logopedycznych i neurologopedycznych, diagnoz psychologiczno-pedagogicznych i zakupu leków oraz specjalistycznych środków żywieniowych,

📌 Kolejny rok wspieraliśmy trójkę podopiecznych w zakresie edukacji poprzez opłacanie czesnego za przedszkole terapeutyczne, pobytu w internacie, kosztów wynajmu pokoju na czas studiów;

📌 Przekazaliśmy pomoc rzeczową podopiecznym w trudnej sytuacji materialnej;

📌 Wspieraliśmy kilkoro podopiecznych w załatwianiu spraw urzędowych i związanych z opieką medyczną oraz uzyskiwaniem dofinansowań na sprzęt medyczny i rehabilitację.

Od początku wojny na Ukrainie, w miarę napływu uchodźców staraliśmy się pomagać tym, którzy w Gdowie znaleźli bezpieczną przystań. We współpracy z innymi organizacjami, bezpośrednio na Ukrainę przekazaliśmy trzykrotnie wsparcie żywnościowe. Ukraińskim służbom ratunkowym przekazaliśmy także 6 specjalistycznych toreb medycznych. 💊 🩺 🩹 ❤️

Planując przyszłość i rozwój Fundacji, ❤️ 💪 podjęliśmy inicjatywę stworzenia własnego Centrum Rehabilitacyjnego przy ul. Obrytka w Gdowie. Będą mogli korzystać z niego nie tylko podopieczni Fundacji, lecz również wszyscy potrzebujący. Prace budowlane rozpoczną się już w ciągu najbliższych miesięcy. 💪 😍

Jesteśmy dla Was, dla Was również się rozwijamy. ❤️

Chcemy chociaż w niewielkim stopniu zmieniać świat naszych podopiecznych na lepsze, chcemy zmierzać razem z Wami Ku Dobremu! ❤️

Dziękujemy Wam za zaufanie, rozmowy, za uśmiech, życzliwe słowo. ❤️

Gratulujemy walki i postępów każdemu naszemu Podopiecznemu. 🤝 Wiemy, że zmagania z niełatwą codziennością kosztują Was wiele wysiłku i wyrzeczeń!

Ale patrząc na efekty, widzimy, że warto! 💪 👏

Ściskamy 🤗 🫂 ❤️

Opowiedz o nas: