Odwiedziny podopiecznych

Fundacja Chomik – Ku Dobremu to przede wszystkim czas poświęcony potrzebom drugiego człowieka. Pomoc niesiona przez Fundację ma nie tylko wymiar materialny. Dla wielu podopiecznych niesamowicie ważne jest samo zainteresowanie, rozmowa, poświęcony czas.

Wiosenna pogoda sprzyja odwiedzinom u naszych podopiecznych. Staramy się być blisko ich codzienności, dzielimy razem zarówno radosne jak i te trudniejsze chwile.

Opowiedz o nas: