Rodziny którym pomagamy

Życzliwa dłoń

Udzielamy także pomocy rodzinom i osobom samotnym, w których życiu pojawiają się różnego rodzaju przeciwności.

Nie zawsze to niepełnosprawność lub choroba jest przyczyną problemów życiowych.
Coraz częściej są to zaburzenia  psychiczne lub  trudności natury psychologicznej.
Jeśli to możliwe staramy się w takich wypadkach pośredniczyć w fachowej pomocy.

Wspieramy ubogich. Spotykamy się z osobami osamotnionymi. Staramy się być oparciem tych, którzy, często z powodu niełaskawej starości, są w pewien sposób nieporadni w sprawach życia codziennego. Na tym polu ściśle współdziałamy z Organami Pomocy Społecznej

Utrzymujemy kontakt z rodzinami, w których pojawiają się problemy wychowawcze o różnym podłożu. Razem z nimi szukamy drogi wyjścia z tych zawirowań. W takich sytuacjach współpracujemy z asystentami rodziny i szkolnymi pedagogami.

Szanując prywatność osób, które nam zaufały i naturę tych  delikatnych, często bolesnych sytuacji, nie udostępniamy danych podopiecznych, których wspieramy w ramach tej inicjatywy.

Opowiedz o nas: