Komu pomagamy

Chodźmy razem!

Fundacja  udziela pomocy osobom przewlekle chorym, niepełnosprawnym i  ich rodzinom. Naszą misją jest nie tylko niesienie pomocy i ulgi w trudnym zmaganiu się z chorobą.
Troską chcemy otoczyć całą rodzinę. Wiemy że problemem choroby jednego z jej członków w różnym stopniu dotyczy wszystkich domowników.

Utrzymujemy bliski kontakt z naszymi podopiecznymi, by towarzyszyć im w chwilach radości i wspierać gdy pojawiają się trudności. Budujemy wzajemne  relacje, które pomagają tworzyć klimat do współdziałania i budowania poczucia wspólnoty.
Będąc blisko lepiej wsłuchujemy  się w obecne potrzeby i przewidujemy przyszłe wyzwania.

Kliknij TUTAJ i dowiedz się więcej o naszych podopiecznych.

Życzliwa dłoń

Udzielamy także pomocy rodzinom i osobom samotnym, w których życiu pojawiają się różnego rodzaju przeciwności.

Nie zawsze to niepełnosprawność lub choroba jest przyczyną problemów życiowych.
Coraz częściej są to zaburzenia  psychiczne lub  trudności natury psychologicznej.
Jeśli to możliwe staramy się w takich wypadkach pośredniczyć w fachowej pomocy.

Wspieramy ubogich. Spotykamy się z osobami osamotnionymi. Staramy się być oparciem tych, którzy, często z powodu niełaskawej starości, są w pewien sposób nieporadni w sprawach życia codziennego. Na tym polu ściśle współdziałamy z Organami Pomocy Społecznej

Utrzymujemy kontakt z rodzinami, w których pojawiają się problemy wychowawcze o różnym podłożu. Razem z nimi szukamy drogi wyjścia z tych zawirowań. W takich sytuacjach współpracujemy z asystentami rodziny i szkolnymi pedagogami.

Szanując prywatność osób, które nam zaufały i naturę tych  delikatnych, często bolesnych sytuacji, nie udostępniamy danych podopiecznych, których wspieramy w ramach tej inicjatywy.
Więcej informacji o naszych działaniach znajdziesz TUTAJ