Kampania „Białej wstążki”.

Fundacja Chomik – Ku Dobremu oraz Firma Chomik dołączyła do kampanii „Białej Wstążki” prowadzonej przez GOPS w Gdowie. 🥰 🫶 🎗

Jest to największa kampania prowadzona w ponad 60 krajach świata, stworzona przez mężczyzn i przede wszystkim skierowana do mężczyzn. Ma na celu zaprzestanie przemocy fizycznej, emocjonalnej czy ekonomicznej wobec kobiet. Założeniem kampanii jest zwrócenie uwagi na ten duży problem, oraz szukanie i wspieranie działań, które mogą tej przemocy przeciwdziałać. Niestety, kobiety padają ofiarami przemocy na całym świecie — bez względu na ich miejsce pochodzenia, wykształcenie, wyznanie czy status materialny. Miejmy nadzieję, że tej przemocy, będzie coraz mniej.

Założenie białej wstążki 🎗 jest symbolem deklaracji, że mężczyźni nie będą sprawcami przemocy wobec kobiet i będą na nią reagować.

Opowiedz o nas: