Czy wiecie co to jest AAC?

Nie… ? 🤨😉

To już spieszymy z wyjaśnieniem 👩‍🏫 😍

AAC oznacza komunikację zastępczą i wspomagającą, dla osób ze złożonymi zaburzeniami komunikacji z różnych powodów (np. autyzm, porażenie mózgowe) bądź osobom nie mówiącym 😊 Zamiast wypowiadanych słów i zdań lub w celu wsparcia, uzupełnienia wypowiedzi mogą oni używać znaków graficznych (piktogramów, obrazków, symboli), znaków manualnych (gestów) lub znaków przestrzenno-dotykowych (np. przedmiotów). Niektóre osoby potrzebują korzystać z AAC stale. Z kolei inne tylko przez określony czas np. tylko wtedy gdy się denerwują.

AAC jest często pierwszym etapem w rozwoju komunikacji, gdy nauka mowy jest utrudniona. Czasem osoby stosujące metody AAC pozostają przy nich przez całe życie. Często komunikacja alternatywna stanowi fundament rozwoju umiejętności mówienia 🥰

Październik- uznawany jest jako Międzynarodowy Miesiąc AAC. Tegoroczne hasło obchodów brzmi: “Pokaż swój głos”. Celem miesiąca jest szerzenie świadomości istnienia wielu różnych sposobów, jakimi porozumiewają się ludzie, używając pomocy komunikacyjnych.💗 Pamiętajmy, że komunikacja AAC jest bardzo ważna, podnosi komfort życia i zmienia jego jakość 👏 💪 👍 🫶 👌

W Fundacji Chomik Ku Dobremu wspieramy także dzieciaki komunikujące się za pomocą metod alternatywnych, a jeden z chłopców właśnie stawia swoje pierwsze kroki w kontakcie z takimi formami komunikacji 👏 🙋‍♂️

Karolek, Piotruś i Teoś, jesteście niesamowici 🥰 😘

Pozdrawiamy Was chłopaki!

Opowiedz o nas: