Zdjęcia i filmy

Współpraca z Placówką Opiekuńczo – Wychowawczą w Kłaju

Spotkanie integracyjne podopiecznych i ich rodzin 05.08.2021r.

Współpraca z Dziełem Pomocy św. Ojca Pio 

Przekazanie sprzętu dla OSP Gdów 29.07.2020r.